Lietošanas noteikumi

Sveicināti mājaslapā icecasinobonus.lv. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus pirms turpināt lietot šo mājaslapu. Jūsu piekļuve un izmantošana šai mājaslapai norāda uz jūsu piekrišanu ievērot šos noteikumus un mūsu privātuma politiku. Ja jūs neesat gatavs pieņemt šos noteikumus, lūdzu, uzreiz pārtrauciet šīs mājaslapas lietošanu.

Šos noteikumus var atjaunināt laikā, tāpēc ieteicams regulāri pārskatīt šo lapu, lai paliktu informēti par jebkādām izmaiņām.

Piekļuves ierobežojumi

Jūs piekrītat neizmantot šo mājaslapu uzņēmējdarbības mērķiem vai neatļautai darbībai. Jūs nevarat arī izmantot šo mājaslapu nepatiesu, nepareizu vai krāpniecisku informāciju vai uzvesties tā, lai traucētu citu personu vai uzņēmumu izmantošanu šajā mājaslapā.

Mēs paturam tiesības, pēc saviem ieskatiem, anulēt vai ierobežot jūsu piekļuvi šai mājaslapai jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Gada vecums

Šīs mājaslapa ir paredzēta tikai pilngadīgiem personām (18+). Izmantojot šo mājaslapu, jūs apstiprināt, ka jums ir vismaz 18 gadu vecums. Mēs neatbildam par jebkādu informācijas sniegšanu vai pakalpojumu sniegšanu nepilngadīgām personām.

Intelektuālais īpašums

Mājaslapas saturs, tostarp teksts, grafika, logotipi un cita intelektuālā īpašuma veidi, ir aizsargāta ar autortiesībām un citiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Jūs nevarat nekopēt, izplatīt, modificēt vai izmantot mājaslapas saturu bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no mūsu puses.

  • Visas mājaslapas preču zīmes, kas nav īpašumā mums, ir atpazīstamas trešo personu īpašums. Šīs preču zīmes ir iekļautas šajā mājaslapā tikai informatīvos nolūkos.
  • Mēs neuzņemamies atbildību par trešo personu mājaslapu saturu, uz kuriem norāda šī mājaslapa. Jums jāievēro atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz šīm trešām personām mājaslapām.

Ierobežojumi un atbildība

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas jūsu datorā vai datu zudumu rezultātā, izmantojot šo mājaslapu. Jūs izmantojat šo mājaslapu uz savu risku un esat vienīgais atbildīgs par šādiem zaudējumiem vai bojājumiem.

Mēs negarantējam vai sniedzam garantijas, attiecībā uz šīs mājaslapas darbību vai pieejamību bez intervāla vai kļūdām. Jūs piekrītat, ka var rasties pārtraukumi, kavējumi vai citas kļūmes saistībā ar šīs mājaslapas darbību.